Beszámoló az összerázó hétvégéről
2016. október 07., péntek - 15:36:53

Szeptember 16-18-a között a soproni Szent Pál Katolikus Szakkollégium diákjai összerázó ismerkedő hétvégét tartottak a Sopron melletti Brennbergi-völgyben. A Dental Pannonia Hotel igazgatója, Dr. Szilágyi László bocsátotta a Ciklámen nevezetű faházait a katolikus kollégisták részére. Szombaton a déli harangszóra érkezett vendégül közéjük a kollégium fenntartója, Dr. Veres András győri megyéspüspök atya, aki meghitt, tábori körülmények között tartott szentmisét a diákságnak, majd együtt fogyasztotta el velük szerény ebédjüket. Közben lehetőség nyílt elbeszélgetni a püspök úrral, majd az ebédet követően egyesével is bemutatkoztak a fiatalok, illetve közösen vitathattak meg bizonyos kollégiumot érintő kérdéseket. András püspök nagy szeretettel fordul az ún. „katkolis” egyetemisták felé, szeretné megismerni őket, a szárnyai alá venni a Soproni Egyetemi Lelkészség kis csapatát.

A hétvégén különböző játékok által ismerkedhettek meg a kollégisták egymással jobban, különös tekintettel az újonnan beköltözőkre. A játékok során volt, aki gyorsaságával, volt, aki ügyességével és volt, aki tudásával emelkedett ki a többiek közül, így alkotva egy jó, katolikus fiatalokból álló közösséget. A szervezett programokon túl kötetlen módon beszélgethettek a sütögetés mellett, énekelhettek és táncolhattak együtt. Részt kapott a sport is, a fiúk sötétedésig rúgták a bőrt. 

A hallgatók elmondták, hogy jól telt az együtt töltött hétvége, és szemmel láthatóan összekovácsolta az amúgy is összetartó társaságot.


Félévkezdő programjaink
2016. szeptember 05., hétfő - 16:15:34

2016. szeptember 12-én 16.00 órakor a Veni Sancte szentmisével hivatalosan is kezdetét vette a 2016/17-es kollégiumi év. A mise főcelebránsa dr. Veres András megyéspüspök úr volt, Henczel Szabolcs plébános (egyetemi lelkész) mellett Kaposi Gábor atya koncelebrált. Kollégistáink vállaltak szolgálatot az oltár mellett, ministráltak, felolvastak és a gitár is megszólalt. A szentmisén számosan képviseltették magukat az Egyetem vezetői közül, de a Szent György templom hivei is szép számban voltak jelen.
A mise után szerény agapéra hívtuk a vendégeket, ahol Gyöngy Ferenc negyedéves erdőmérnök hallgató köszöntötte megyéspüspök urat és az egyetemi vezetőket.


2016. szeptember 15-én 21.00 órakor, a Jezsuita teremben tartottuk meg a kollégiumi gyűlést. Szabolcs atya ismertette a diákokkal - a kollégiumban hamarosan életbe lépő - jelentős változásokat. Ani néni a házi rend még érvényben lévő szabályaira, a tisztaságra, a felelősök feladataira hívta fel a figyelmet. Bemutatkoztak az új diákok (Bekecs Boglárka, Gadanec Ádám, Gyökeres István Dénes, Könye Dóra, Kelemen László, Rázsi Miklós, Rosta Dóra, Rosta Fanni, Székely Zsófia, Szele Julianna Lívia, Horváth Levente, Molnár Ákos, Nyakas Martin), majd a diákbizottsági választás eredményhirdetése következett. Az új DB tagjai: Gyöngy Ferenc (elnök), Bojtos Rita, Szita Kristóf és Tóth Dániel.


Félévkezdési információk
2016. szeptember 01., csütörtök - 16:09:51

A felvételi során nyolc új lakóval gazdagodott a kollégiumi közösség.

2016. augusztus 30-ától megkezdődött a beköltözés a kollégiumba.

2016. szeptember 15. a kollégiumi díj befizetésének határideje.

Első héten várjuk a hallgatókat szerződés kötésre és a kaució befizetésére.
A kollégiumi díj befizetésére akkor kerülhet sor, ha hallgatói jogviszony igazolást hoznak az Egyetem Tanulmányi osztályáról.
Amennyiben a féléves díj befizetése gondot okoz, az igazgató engedélyt adhat a részletfizetésre, de abban az esetben is két hónapot előre kell fizetni!

2016. szeptember 15-én KOLLÉGIUMI GYŰLÉS lesz este 21 órakor a Jezsuita teremben. A részvétel kötelező!

2016. szeptember 16-18-áig "Ismerkedési együttlétet", azaz összerázó hétvégét tartunk a Ciklámen faházakban. A részvétel kötelező!


Te Deum-beszámoló
2016. június 29., szerda - 02:03:39

2016. június 7-én örömteli meglepetésben volt részünk: a Te Deum tanévzáró szentmisét - sok elfoglaltsága ellenére -  dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr celebrálta, így lehetőség nyílt arra, hogy személyesen vegyünk búcsút Püspök úrtól. A szentmisén, kollégiumunk meghívására, az Egyetemi vezetőség is képviseltette magát. A szentleckét rektor úr, a könyörgéseket diákjaink olvasták. A szentmisét követő meghitt agapén rektor úr meghatottan köszönte meg püspök úrnak a közösen megálmodott katolikus kollégium létrejöttét és a sokévi együttműködést. Diákjaink szerény ajándék átadásával búcsúztak mentoruktól, megyéspüspök úrtól. Ezen az estén Szabolcs atyát, kollégiumunk igazgatóját és egyetemi lelkészét is köszöntötték 40. születésnapja alkalmából. Galácz Kati tortájából mindenkinek jutott. (Képek a galériában)


Egyházmegyénk főpásztora
2016. június 28., kedd - 02:08:52

2016. május 17-én délben Ferenc pápa elfogadta dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök lemondását, utódjául pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, dr. Veres Andrást nevezte ki, aki a Szombathelyi Egyházmegye püspöke volt. Beiktatása a győri püspöki székbe várhatóan 2016. július 16-án 10.00 órakor lesz a győri székesegyházban. Eddig az időpontig a győri püspökséget dr. Pápai Lajos apostoli kormányzóként irányítja. 

Tudnivalók röviden az érintettekről:

Dr. Pápai Lajos 24 évi püspöki szolgálat után kérte nyugdíjazását. Életrajzából kiderül, hogy 1940. szeptember 6-án született Győrött. A keszthelyi Vajda János Gimnáziumban érettségizett, 1963. június 21-én szentelték pappá Veszprémben, majd 1969-ben Budapesten teológiai, 1975-ben Strasbourgban vallástudományi doktorátust szerzett.
Ezt követően 1975–77 között Szegeden volt teológiai tanár, utána spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. Közben 1982-ben püspöki tanácsos lett, majd 1985 és 1991 között plébános volt a veszprémi Regina Mundi plébánián.
Pápai Lajost 1991. április 27-én szentelték győri megyéspüspökké. Húsz éve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iskolabizottságának elnöke, tíz éve pedig a püspöki kar alelnökévé választották. 2013-tól Győr díszpolgára. Az egyházi vezető püspöksége legfontosabb eredményének azt tartja, hogy ki tudták használni a rendszerváltás adta szabadság lehetőségeit. Színvonalasan működnek iskoláik, kollégiumaik, tevékeny a karitászszervezet, jó néhány templom épült, sokat felújítottak az egyházmegyében, emellett megélénkült a pasztoráció, az ifjúsági munka és a hitoktatás.

Dr. Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben. A Győri Bencés Gimnáziumban érettségizett, felsőfokú teológiai tanulmányait Egerben, Budapesten, majd Rómában végezte, licenciátust morálteológiából szerzett a római Alfonsiana Egyetemen. 1989-ben doktorált erkölcstanból a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. Veres Andrást Nyíregyházán szentelték pappá 1986-ban, 1990-től 1996-ig az Egri Papnevelő Intézet teológiai tanára és prefektusa, 1994-től 1996-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense, 1996-tól 1998-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora volt. 1998-ban nevezték ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárává. 2000. január 6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké a római Szent Péter-bazilikában. Szombathelyi megyéspüspökké 2006. június 21-én nevezték ki. Püspöki jelmondata: "Adduxit eum ad Jesum" ("Elvitte őt Jézushoz").


Nyári leállás
2016. június 05., vasárnap - 21:31:00

A Kollégiumot 2016. július 2-án (pénteken) déli 12 órakor bezárjuk!
A kiköltözéssel kapcsolatos tudnivalók a konyhai üzenőfalon olvashatók. 


Évzáró Te Deum szentmise
2016. június 05., vasárnap - 21:29:31

2016. június 7-én (kedden) este 6 órakor Te Deum, tanévzáró szentmise lesz a kápolnában. Utána szerény agapéra várjuk meghívott vendégeinket és diákjainkat.


Belső felvételi
2016. június 05., vasárnap - 21:28:48

2016. május 30-án és 31-én megtartottuk a "belső felvételit", melyen a maradni szándékozó kollégisták (egy- két kivétellel) megjelentek. Akik egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni a felvételin, a pót napon (2016. június 7.) megtehetik, előzetes időpont egyeztetés után.


Oldal:   <<        >>